De Source opleiding

Leer de SOURCE Methode op een praktische manier!
Wat is de SOURCE-methode?

De SOURCE-methode is een coachvorm waarbij je de blokkades van de energiestroom in het lichaam van de ander en jezelf opheft. De blokkades kunnen fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel van aard zijn. Op de pagina “Over”  kan je over Stef lezen en welke welke tools hij gebruikt.

De Source opleiding

 

De Source opleiding is een pittige praktische coach/therapeuten-opleiding waarbij je met genezende energie leert werken en heel veel op dit vlak leert.  Wat je leert in deze praktische opleiding is om verschillende stromingen uit het energiewerk te combineren wanneer dit in de behandeling nodig blijkt te zijn. 

De Dao (China)

De Ayurveda (India)

De Kaballah (Israël)

 

Ervaren wat een behandeling met de coachee kan doen, te zien en te voelen wat er voor een liefdevolle helende energie vrijkomt, zal je als student verbazen. Je gaat het helende deel van jezelf accepteren. Je zal eerst zelf moeten helen, voordat je anderen heelt. Ga niet coachen als je zelf nog in een helingsproces zit.

Ieder mens heeft echter vanaf de geboorte de gaven meegekregen. Iedereen is een healer, een medium. Wanneer je er klaar voor bent en er bewust voor hebt gekozen om je ervoor open te stellen, dan zijn je gidsen aanwezig om je te begeleiden. Leer erop te vertrouwen wat de gidsen je doorgeven. Dit is een proces wat je doormaakt. Het komt op je pad wanneer je er klaar voor bent en de tijd is gekomen. Alles komt op z’n tijd. Ook het werken met liefdevolle energie.

Door stap voor stap het protocol, toegepaste kinesiologie en de oefeningen te leren en toe te passen in een koppel op je buddy, verhoog je in veertien lessen voelbaar de energie-frequentie waarmee je werkt. Je gaat het meemaken als je ervoor openstelt. Tijdens de lessen worden je ingevingen, dat wat je voelt en weet, bevestigd. Je krijgt vertrouwen in je gave. Nadat je de cursus of opleiding hebt gevolgd.

Het maakt niet uit welke culturele achtergrond de coachee heeft. Je vind steeds vanuit de drie stromingen, Dao, Ayurveda en Kabballah de verbinding om vanuit het Hart te werken met de aanwezigheid en begeleiding van je gidsen om zo voorbereid de behandelsessie in te gaan.

De Dao pas je toe door te werken met helende energie vanuit de vijf elementen Vuur, Aarde, Metaal, Water en Hout. Elk Element is verbonden aan een bepaalde emotie en elke emotie is weer verbonden aan een bepaald orgaan. Elke disbalans wordt opgespoord en met Chi geheeld.

De Ayurveda pas je toe door het 24 Chakra systeem te leren en te diagnosticeren welke chakra uit balans is. Door te leren werken met de Chakras en de Mudras en Prana leer je effectief fysieke, emotionele, mentale en spirituele energie-blokkades op te sporen en op te lossen Chakra Chi is daar een onderdeel van

De Kabballah wordt toegepast wanneer de engelen energie van GOD en zijn 72 Engelen  YWHW en ShemHamephorash, wordt aangeroepen door het werken in genezing en heling met de levensboom en de Sefirot.

Wat ga je ervaren? Je gaat ervaren dat je als coach oneindige mogelijkheden in je hebt!

Verlichting

De Source opleiding

De Source opleiding is een pittige praktische coach/therapeuten-opleiding waarbij je met genezende energie leert werken en heel veel op dit vlak leert. Waarom is de benadering dan anders? Het is anders omdat deze opleiding verschillende stromingen combineert.

Het is anders omdat je het zou moeten ervaren. Het is anders omdat je een deel van jezelf gaat accepteren. Om dit te illustreren : je weet dat je als klein kind al een gave hebt, maar je weet je er geen raad mee.

Het is eerder een last dan een zegen hoor ik je denken.

Door het protocol, toegepaste kinesiologie en de oefeningen die je leert en toepast in een koppel op je buddy, verhoog je voelbaar de energie-frequentie waarmee je werkt. Je gaat het meemaken als je ervoor openstelt. Tijdens de lessen worden je ingevingen, dat wat je voelt en weet, bevestigd. Je krijgt vertrouwen in je gave.

Wat ga je ervaren?

Je gaat voor het eerst ervaren, dat je in respect naar de ander, zonder zijn, haar en jouw grenzen te overschrijden, een toegevoegde waarde hebt. Je gaat ervaren dat je de mogelijkheid in handen hebt, om echt iets wezenlijks met je gave te doen. Bewust wordt dat je minder in je hoofd zit, maar met overgave naar je Hart begint te luisteren.

Het gevoel te ontvangen dat je in Liefde kan en mag vertrouwen op wat je ziet, hoort, weet, voelt,

Liefde uitstraalt en de mensen weet te raken en te verbinden. Je beseft dat je vanuit je Hart de toorts van Licht bent.

De gaven

Kan je je voorstellen hoe bevrijdend het is als je met je gaven om kunt gaan?
Iedereen bezit al deze vaardigheden. Ieder mens mag deze ook genezend inzetten en ieder mens is uniek in de combinatie van deze gaven.
Draag uit dat je als mens niet meer of minder bent dan een ander mens, maar dat je je in Liefde gelijkwaardig voelt.

Helder zien

Helder horen

Helder weten

Helder voelen

Helder ruiken

Helder verbinden

Wat bereik je met de Source opleiding?

Je leert te werken met Chi, Ki, Prana of Ruach, het werken op multi-dimensionaal niveau (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel) met levensenergie vanuit respectievelijk de stromingen van de Dao, de Ayurveda en de Kabbalah. De Source opleiding werkt op het diepste niveau, dat van de ziel, je onderbewustzijn. Om een juiste diagnose te stellen werk je vanuit vier niveaus:  het fysieke, het emotionele, het mentale en het spirituele niveau.

Je ont-dekt de bron, de allereerste gebeurtenis of situatie in dit leven of met regressie in een vorig leven en je beschrijft de oorzaak en integreert de gebeurtenis of het trauma met een van de Source tools. Wat bereik je met de Source opleiding? Je lost effectief voor degene die je aan het behandelen bent het probleem voelbaar op met ademwerk door de belasting uit te ademen. Je bent na de opleiding in staat om op vier niveaus te werken en iemand effectief te behandelen. Het blijft dus niet bij het inzicht (laten) krijgen, maar je bent in staat om de blokkade door ademwerk bij de coachee los te laten onder jouw begeleiding.

Het fysieke niveau

met als ingang het lichaam, een disbalans in de organen.

Het emotionele niveau

Met als ingang onverwerkte gevoelens

Het mentale niveau

Met als ingang het mentale. Het mentale in balans te brengen en te versterken door Neuro linguistisch Programmeren (NLP)

Het spirituele niveau

Met als ingang de ziel, reïncarnatie, karma, communiceren met overledenen, werken en luisteren naar je Gidsen, opgestegen meesters, Maria Magdalena energie, God en de 72 engelen, negatieve energieën/entiteiten over laten gaan, weghalen, huizen reinigen.

De Source Tools die je leert te gebruiken :

Chakras
Mudras
Vergeving
Keuzes maken
Healing
Geleide meditatie
Bodyscan
Regressie
Chakrabalancing
Inzicht
Herbronnen
Toegepaste kinesiologie
Mediamieke gaven
Tai Chi, Qi Gong
Tikun Hanefesh
Ademwerk
Lichaamswerk
YHWH en Shemhamephorash, God en de 72 engelen

Leer jezelf te beschermen

Hoe moet je je zelf reinigen en beschermen? Je leert goed te gronden, te herbronnen, niet je eigen energie weg te geven maar de energie van de Bron door te geven. Je grenzen aan te geven. Weten wanneer je het aan de reguliere geneeskunde moet overlaten. Weet waar je vaardigheden liggen en het doorgeeft aan een andere coach/ therapeut.

Als coach gaan therapeuteren

Vaak zijn een coach-opleiding of een therapeutenopleiding van elkaar gescheiden. Mag je dan als coach gaan therapeuteren? Mijn antwoord is ja. Als coach leer je de coachee doelen te stellen voor de toekomst, maar vaak stuit je dan op blokkades en onverwerkte emoties uit het verleden.

Als je daar als coach niets mee kan, dan kom je niet verder met de coachee zoals je dat zou willen. Met de Source Methode, de Bron methode ga je ook letterlijk naar de Bron. Je leert de coachee het inzicht te geven zodat zij of hij er zelfstandig wat mee kan doen. Het blijft niet alleen bij het inzicht geven. Het probleem wordt ook effectief losgelaten door lichaamswerk en ademwerk. Je bent in staat om de coachee zoveel mee te geven als zij of hij nodig heeft.

De kennis is van iedereen

De kennis die ik overdraag is niet van mij en is niet het bezit van een persoon of organisatie, die er zijn of haar copyright eraan toevoegt en het opeens een conceptueel eigendom is geworden. Het is van iedereen, we zijn daarbij gelijkwaardig als vrouw en man.

De kennis is al sinds mensenheugenis in vele vormen doorgegeven en in verschillende culturen vormt het werken met genezende energie een geneeswijze die al veel ouder is dan de huidige reguliere geneeskunde. De geboorte, het leven en de dood is een constante cyclus van overdracht van energie via ons DNA en het celgeheugen.

De dood is een doorgang naar een nieuw zijn, een nieuw begin. Als we onze familie van dit leven achterlaten in verdriet, dan maakt dit gevoel plaats voor het gevoel van blijdschap als je weer je familie en vrienden in het Licht weerziet. 

We leven in een bijzondere tijd. Het jaar 2019 is de eerste van de jaren van manifestatie die volgden. Het zijn de jaren van transformatie en het ontwaken. Het is een periode van verandering, van nieuwe wegen inslaan om je hartewens te volgen en elkaar te versterken door je te verbinden vanuit je Hart.  Het is je opdracht om daarbij je vrijheid en menszijn in Liefde naar je zelf en de ander te  behouden zodat we samen het gouden tijdperk inluiden.

Delen wat je ervaart

De Source opleiding is een opleiding waarbij je door je eigen processen heen gaat en als je denkt dit heb ik toch al gehad, dan komt het op een bijzondere manier terug. Dit doen we in 14 bijeenkomsten van 3 uur, of zeven bijeenkomsten met een ochtenddeel en een middagdeel.

Ieder van mijn leerlingen is uniek en bezit zijn eigen specifieke vaardigheden. Mijn oud leerlingen zeggen steeds na het afronden van de Source-opleiding dat ze de lessen missen. Het samenzijn missen. Het is het versterken van vooral de verbinding die je aangaat vanuit je Hart in het delen van wat je ervaart.

Ik nodig je van Harte uit!

Lichtgroet,
Stef

Leer jezelf te beschermen

Hoe moet je je zelf reinigen en beschermen? Je leert goed te gronden, te herbronnen, niet je eigen energie weg te geven maar de energie van de Bron door te geven. Je grenzen aan te geven. Weten wanneer je het aan de reguliere geneeskunde moet overlaten. Weet waar je vaardigheden liggen en het doorgeeft aan een andere coach/ therapeut.

Als coach gaan therapeuteren

Vaak zijn een coach-opleiding of een therapeutenopleiding van elkaar gescheiden. Mag je dan als coach gaan therapeuteren? Mijn antwoord is ja. Als coach leer je de coachee doelen te stellen voor de toekomst, maar vaak stuit je dan op blokkades en onverwerkte emoties uit het verleden.

Als je daar als coach niets mee kan, dan kom je niet verder met de coachee zoals je dat zou willen. Met de Source Methode, de Bron methode ga je ook letterlijk naar de Bron. Je leert de coachee het inzicht te geven zodat zij of hij er zelfstandig wat mee kan doen. Het blijft niet alleen bij het inzicht geven. Het probleem wordt ook effectief losgelaten door lichaamswerk en ademwerk. Je bent in staat om de coachee zoveel mee te geven als zij of hij nodig heeft.

De kennis is van iedereen

De kennis die ik overdraag is niet van mij en is niet het bezit van een persoon of organisatie, die er zijn of haar copyright eraan toevoegt en het opeens een conceptueel eigendom is geworden. Het is van iedereen, we zijn daarbij gelijkwaardig als vrouw en man.

De kennis is al sinds mensenheugenis in vele vormen doorgegeven en in verschillende culturen vormt het werken met genezende energie een geneeswijze die al veel ouder is dan de huidige reguliere geneeskunde. De geboorte, het leven en de dood is een constante cyclus van overdracht van energie via ons DNA en het celgeheugen.

De dood is een doorgang naar een nieuw zijn, een nieuw begin. We leven in bijzondere jaren. Het jaar 2019  was de eerste van de jaren van manifestatie en het ontwaken “het grote ontwaken” in de jaren die volg(d)en. De jaren van verandering van nieuwe wegen inslaan om je hartewens te volgen, elkaar te versterken door verbinding vanuit je Hart. 

Delen wat je ervaart

De Source opleiding is een opleiding waarbij je door je eigen processen heen gaat en als je denkt dit heb ik toch al gehad, dan komt het op een bijzondere manier terug. Dit doen we in 14 bijeenkomsten van 3 uur, of zeven bijeenkomsten met een ochtenddeel en een middagdeel.

Ieder van mijn leerlingen is uniek en bezit zijn eigen specifieke vaardigheden. Mijn oud leerlingen zeggen steeds na het afronden van de Source-opleiding dat ze de lessen missen. Het samenzijn missen. Het is vooral de verbinding die je aangaat in het delen van wat je ervaart vanuit je Hart.

Ik nodig je van Harte uit!

Lichtgroet,
Stef

Prijzen

Leer de SOURCE Methode op een praktische manier! Wat is de SOURCE-methode? De SOURCE-methode is een coachvorm waarbij je de blokkades van de energiestroom in het lichaam van de ander en jezelf opheft. De blokkades kunnen fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel van aard zijn. Op de pagina “Over”  kan je over Stef lezen en welke welke tools hij gebruikt.

Voor de SOURCE-workshop, SOURCE- cursus en de SOURCE-opleiding geldt een max van 12 deelnemers.

Wie

Vanaf 14 jaar en ouder. 

Wanneer

Het hele jaar door! Ook tijdens de reizen 

Waar

Praktijkadres : Theodorus Dobbeweg 27, VELP

Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief btw